AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

 

1. Informació General

Associació pel Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries amb CIF núm. G-61306320 i domicili al Carrer Diputació, 238 5è 3ra - 08007 Barcelona. Telèfon: 93 268 30 81 - qualimac@qualimac.com.

2. Objecte

La present pàgina web (http://www.qualimac.com) és propietat de l'ASSOCIACIÓ PEL CONTROL I LA PROMOCIÓ DE LA QUALITAT DE LES PRIMERES MATÈRIES (en endavant, QUALIMAC), ha estat creada i dissenyada per oferir informació relacionada amb les activitats, continguts i serveis que es realitzen a l'Associació, però aquesta informació no constitueix una oferta comercial de compra o venda d'aquests serveis, de manera que els preus corresponents als mateixos no s'hi troben publicats.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

En aquest sentit, QUALIMAC es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ, així com també limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

3. Accés a la web

L'accés i ús de la web corporativa és gratuït pels usuaris i no exigeix registre previ d'aquest.

L'accés a determinades informacions i serveis que s'ofereixen a través de la part privada del web són accessibles únicament pels membres de l’entitat. Per accedir a la part privada de la web cada membre disposa de claus d’accés exclusives i confidencials.

4. Ús de la pàgina web

QUALIMAC autoritza la descàrrega dels continguts, còpia o impressió de qualsevol pàgina de la part pública de la web, però sempre exclusivament per un ús personal i en tot cas, sempre que no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat de QUALIMAC, ni es modifiqui ni suprimeixi qualsevol informació, contingut o advertiment.

QUALIMAC no autoritza la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui fer amb els continguts de la seva web encara que se’n citi la font, excepte amb el consentiment escrit.

5. Propietat Industrial i Intel·lectual

QUALIMAC és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta web: dades, textos, imatges, marques, logotips, arxius, així com l'estructura, selecció i ordre dels seus continguts, exceptuant en els casos que s'especifiqui el contrari.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

6. Responsabilitat

QUALIMAC no es pot responsabilitzar dels danys o perjudicis derivats de l'accés, ús o mala utilització dels continguts de la web. En cap cas QUALIMAC serà responsable davant cap part per qualsevol dany directe, indirecte, especial o resultant per l'ús d'aquesta web o de qualsevol web a la que s'accedeixi mitjançant enllaços, links o buscadors, ja que QUALIMAC no representa ni dóna cap garantia expressa o implícita sobre les webs a les que es pugui accedir a través del portal web de QUALIMAC. Tampoc es farà responsable dels continguts publicats en aquestes webs per no tenir cap control sobre els mateixos. L'accés a aquestes webs el farà l'usuari sota el seu propi risc i serà la seva responsabilitat prendre les mesures oportunes de protecció contra virus o altres elements.

7. De la qualitat del servei

QUALIMAC no pot garantir l'accés ininterromput a la web. La pàgina i continguts poden contenir errors tipogràfics, imprecisions tècniques, inexactituds o omissions. L'usuari accepta que qualsevol decisió serà assumida per compte i risc propi, ja que no es pot garantir l'exactitud, integritat o veracitat dels continguts o de qualsevol informació publicada a la web.

8. Dels continguts

QUALIMAC no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que poden sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.

9. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions Generals queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari, el soci i QUALIMAC acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.