Associació QualimaC

Presentació

QualimaC és una associació empresarial sense ànim de lucre que vetlla per la qualitat i la seguretat de les primeres matèries agroalimentàries mitjançant diferents eines i actuacions de control. Actualment, QualimaC integra empreses fabricants de pinsos compostos, consumidors de primeres matèries i també empreses dedicades a la importació, proveïment o posada en circulació de primeres matèries.

Els controls sectorials representen una eina més de prevenció i control a sumar a la que es realitza de forma individual a cada establiment productiu i un control addicional als que la legislació determina per a les administracions competents. A més, des del 2002 QualimaC compta amb el recolzament del Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, el que dóna major relleu a la importància estratègica de l’activitat de control que desenvolupa l'associació.

Història

El pes de les mercaderies importades dins la fabricació de pinsos a Catalunya va portar a la necessitat de constituir aquesta organització per tal de promoure la qualitat i seguretat de les mateixes. Des de la seva creació l’any 1996 QualimaC, organització pionera a tot l’Estat, endegada i recolzada al principi només per una part del sector fabricant, promou a través de controls realitzats a diferents punts de proveïment criteris de referència en qüestions de seguretat i qualitat de les matèries que arriben a Catalunya.

La primera fase de control es va desenvolupar en el port de Tarragona, que continua ocupant la primera posició de l’Estat pel que fa al trànsit de productes agroalimentaris a lloure. Més endavant, l’àmbit d’actuació de QualimaC es va ampliar a les mercaderies descarregades al port de Barcelona i a les primeres matèries procedents de França i de collites locals. A partir de l'any 2020 QualimaC també desenvolupa la seva activitat als ports de la Comunitat Valenciana.

Finalitats

Proporcionar els mitjans per a la presa de mostres i anàlisi de les mercaderies, en especial en aquells paràmetres que determinen la seguretat de les mateixes.
_

Difondre entre els membres de l’associació informació objectiva i representativa de les actuacions realitzades, en concret sobre allò que fa referència a les condicions de les primeres matèries.
_

Promoure diferents activitats amb la finalitat de debatre les problemàtiques sectorials en temes relacionats amb la qualitat i la seguretat de les primeres matèries.
_

Realitzar les actuacions que s’estimin necessàries per a la defensa dels drets i dels legítims interessos de l’Associació i dels seus membres.
_

Activitats

L’activitat de QualimaC es centra fonamentalment en l’operativa de control als dos principals ports catalans (Tarragona i Barcelona) i valencians (València i Castelló), i en la comunicació als membres de l’associació dels resultats dels mateixos. Més concretament:

 • Informació de l’arribada de vaixells amb primeres matèries destinades a l’alimentació animal.
 • Gestió de la presa de mostres i l’anàlisi.
  ​QualimaC disposa d’un pla de control de qualitat que inclou:
  • Controls oculars i organolèptics
  • Controls fisicoquímics
  • Controls microbiològics
  • Controls de substàncies i productes indesitjables
  • Controls de pesticides
 • Comunicació dels resultats analítics.
 • Actuació en cas de no conformitats.
 • Avís sobre problemes logístics, incidències detectades i altres assumptes d’interès.

Paral·lelament, QualimaC està en contacte amb entitats homòlogues que realitzen controls sectorials de primeres matèries destinades a l’alimentació animal en altres regions espanyoles i de la resta del món.

Contacte

Contactar

Contactar

Contact

Carrer Diputació 238, 5-3a
08007 - Barcelona

T. 93 268 30 81

qualimac@qualimac.com

Imatge CAPTCHA
Introduïu els caràcters que es mostren a la imatge.